Nova pomáhá...

Nova pomáhá je iniciativa TV Nova, která podává pomocnou ruku potřebným. Jako nejsilnější mediální skupina v ČR cítíme závazek pomáhat tam, kde je to třeba. Naši energii směřujeme především k dětem a dospělým z řad našich diváků, kteří se dostali do obtížné situace. Většina přímé pomoci jde dětem se zdravotními obtížemi, pomáháme i prostřednictvím pořadů TV Nova a na partnerských akcích. Zásadním tématům a osvětě se věnujeme i v rámci zpravodajství. Prostě Nova pomáhá.

...divákům

Nova pomáhá každý měsíc rodinám z řad našich diváků. Žádost o příspěvek můžete vyplnit ZDE. Došlé žádosti schvalujeme na zasedání, které se koná každé 1-2 měsíce. Následně kontaktujeme jednotky až desítky rodin, jejichž žádostem bylo vyhověno

Nova pomáhá iniciuje i vlastní projekty. Podporujeme rodiny uprchlíků zUkrajiny, ať už konkrétními věcnými dary, zajištěním dětských koutků do asistenčních center nebo projektem Krabice od srdce. Vzdělávání dětí se věnujeme vrámci projektu Školákům od srdce.

... ve vlastní tvorbě

Kde to jen jde, pomáhá Nova i v pořadech vlastní tvorby. V Na lovu: Hvězdný speciál a v Tvoje tvář má známý hlas rozdělila Nova pomáhá od začátku roku 2022 již několik milionů korun. Finance putovaly do konkrétních rodin z řad našich diváků nebo napodporu různých dobročinných aktivit. A tím to nekončí. Charitativní přesah je plánován i v dalších chystaných pořadech TV Nova.

... na akcích

TV Nova je hrdým partnerem celé řady akcí, včetně sportovních závodů jako Běhej lesy a Spartan Race. Rodiny s hendikepovanými dětmi jsou zvány na partnerské akce, kde se mohou buď přímo zapojit a soutěžit na speciálně upravenýchtratích,a nebo získat finance díky aktivitám a dobročinnosti ostatních závodníků. Vybrané finance doplní Nova pomáhá tak, aby se k rodinámdostal solidní obnos, který jim pomůže vtíživé situaci.