Chat Snídaně s Novou: Odpovídal profesor Linhart, odborník na diabetes

Aktualizováno 05.03.2019

Profesor Aleš Linhart
Zdroj: TV Nova

Téma diabetes se v dnešní době skloňuje čím dál víc. Jak s cukrovkou bojovat, jak ji odhalit nebo jak ji předcházet? Odpovídal odborník na diabetes a přidružené nemoci, profesor Aleš Linhart.

Profesor MUDr. Aleš Linhart DrSc je přednostou II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN. Narodil se 3. dubna 1964 v Praze, tamtéž v roce 1982 maturoval s vyznamenáním a v roce 1988 ukončil studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval také s vyznamenáním a získal Cenu ministra školství pro studenty s nejlepšími studijními výsledky.

Nastoupil na II. interní kliniku 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze, kde pracoval pod vedením profesorů Františka Boudíka a Karla Horkého do roku 1993. Jeho profesionální zaměření a odborný vývoj zásadně ovlivnil tříletý pobyt ve Francii, kde pracoval postupně na několika špičkových pracovištích pod vedením významných francouzských kardiologů.

Za padesát let života opravdu hodně vykonané práce! Je však nutné dále připomenout mimořádnou schopnost Aleše Linharta v oblasti vzdělávání kardiologů – jeho přednášky jsou vždy brilantní, pokaždé vzbuzují obdiv jak nad obsahem, tak nad formálním, přitažlivým zpracováním.Novinky z NOVY