Soutěžte s námi o vstupenky na tour MIG 21

Publikováno 12.10.2021

Mig 21

Soutěžte s námi o vstupenky na Mig 21! Co musíte pro výhru udělat?

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Své odpovědi zasílejte na email soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy vždy uveďte „S Novou na MIG 21“ a současně termín a název vybraného koncert, na který si přejete vstupenky získat. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu a telefonní kontakt. Emaily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního emailu je daná termínem losování vstupenek pro daným koncertem!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se jmenuje nové album kapely Mig 21? 

Koncerty, na které lze získat vstupenky jsou:

15. 10. 2021           Valašské Meziříčí

16. 10. 2021           Krnov - vyprodáno

22. 10. 2021           Plzeň

23. 10. 2021           Hořovice

29. 10. 2021           Olomouc

06. 11. 2021           Karlovy Vary

10. 11. 2021           Brno

11. 11. 2021           Brno

12. 11. 2021           Liberec

19. 11. 2021           Pardubice

20. 11. 2021           Ostrava

23. 11. 2021           Praha

24. 11. 2021           Praha

25. 11. 2021           Praha

Vylosováni budou vždy tři výherci, z nichž každý získá dvě vstupenky na daný koncert. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního emailu uvedli, že chtějí získat vstupenku právě tento koncert Jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách nova.cz v uvedený termín dle herního řádu. 

Soutěž trvá do 16. 11. 2021.

Z technických důvodů došlo ke změně výherců na koncerty v Brně a Praze.

Vylosováno bude 5 výherců na koncert v Brně (pouze 11. 11. 2021), 1 výherce na každý koncert v Praze.

Více k pravidlům soutěže najdete v HERNÍM ŘÁDU. Přejeme Vám hodně štěstí!


Novinky z NOVY