Soutěž o vstupenky na muzikálovou show MADAGASKAR!

Soutěž o vstupenky na muzikálovou show MADAGASKAR!
Zdroj: Nova.cz

MADAGASKAR - MUZIKÁLOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Vydejte se na dobrodružnou cestu s vašimi oblíbenými zvířátky z filmu Madagaskar – s Martym, Alexem, Melmanem a Glorií a mnoha dalšími. Poprvé naživo a v češtině!

Dobrodružství nejlepších přátel z newyorské zoologické zahrady provází hit I Like to Move It (Já tak rád trsám, trsám). V režii Petry Parvoničové, v kostýmech a v dekoraci Michaely Horáčkové – Hořejší účinkují Roman Tomeš (lev Alex), Petr Ryšavý (zebra Marty), Tomáš Smička (žirafa Melman) nebo Michaela Nosková (hrošice Glorie).

Jevištní verze je adaptací prvního dílu globálního hitu Madagaskar s původní hudbou George Noriegy a Joela Someillana držitelů Grammy a autorů písní Ricky Martina, Shakiry nebo Jennifer Lopez. Dojemný a zábavný příběh o cestě zvířat ze ZOO v New Yorku až do divočiny na Madagaskaru nabídne výpravnou podívanou s mnoha choreografickými čísly, pohádkovými kostýmy a exotickou výpravou.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kdo v muzikálu Madagaskar stvárňuje lemura - krále Jelimána?

Vylosován bude vždy jeden (1) výherce, který získá rodinnou vstupenku pro čtyři (4) osoby na dané představení Madagaskar ve zvoleném městě.


Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu [email protected] Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Madagaskar“ a současně termín a město konání jednoho vybraného představení, na který chce soutěžící získat vstupenku. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro dané představení.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o rodinné vstupenky na muzikál Madagaskar
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o rodinné vstupenky na muzikál Madagaskar (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je TICKET ART PRODUCTION, s. r. o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 11.10.2017 do 04.12.2017. Soutěžit se bude o rodinné vstupenky na představení muzikálu Madagaskar, která se budou konat v následujících termínech a městech:

Termín představení Město
14.10.2017 Brno
21.10.2017 České Budějovice
28.10.2017 Zlín
04.11.2017 Pardubice
11.11.2017 Ostrava
02.12.2017 Chomutov
09.12.2017 Plzeň
4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 11.10.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected] Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Madagaskar“ a současně termín a město konání jednoho vybraného představení, na který chce soutěžící získat vstupenku. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro dané představení uvedeným níže v odst. 7, a to vždy do 15:00 hod. daného termínu losování.
5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více představení, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
7. Losování výherců bude probíhat pro každé představení zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na toto představení. Termíny losování jsou následující:

Termín představení Město Losování
14.10.2017 Brno 12.10.2017
21.10.2017 České Budějovice 16.10.2017
28.10.2017 Zlín 23.10.2017
04.11.2017 Pardubice 30.10.2017
11.11.2017 Ostrava 06.11.2017
02.12.2017 Chomutov 27.11.2017
09.12.2017 Plzeň 04.12.2017
Vylosován bude vždy jeden (1) výherce, který získá rodinnou vstupenku pro čtyři (4) osoby na dané představení. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenku na další představení již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.
8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu či místa konání muzikálu.
11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 10.10.2017
 

Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady