Soutěžte o vstupenky na Mezinárodní festival studentských filmů v Písku

Soutěžte o vstupenky na Mezinárodní festival studentských filmů v Písku
Zdroj: Nova.cz

Letošní 17. ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku nabídne návštěvníkům atraktivní program a projekci studentských filmů z celého světa. Festival se otevře 13.-15. října nejen všem milovníkům filmu, ale díky doprovodnému programu i široké veřejnosti. Novinkou je možnost zakoupení vstupenky na slavnostní zahajovací a závěrečné večery festivalu, které nabídnou celovečerní snímky 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou v hlavní roli a film Milada o osudu Milady Horákové, který bude uveden v české předpremiéře.

Novinkou letošního festivalu je možnost zakoupení vstupenky na slavnostní zahajovací a závěrečné večery festivalu, které nabídnou celovečerní snímky 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou v hlavní roli a film Milada o osudu Milady Horákové, který bude uveden v české předpremiéře.

Soutěžní otázka: Jak se jemnuje kapela, která vystoupí v rámci doprovodného programu?

Vylosováno bude patnáct (15) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na Mezinárodní festival studentsých filmů v Písku 2017, který se uskuteční v termínu od 13.10. 2017 do 15.10. 2017. Každá vstupenka umožnuje vstup na celý festival včetně doprovodného programu a zahajovacího a závěrečného večera.


Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu [email protected] nejpozději do 09.10.2017 (včetně). Do předmětu zprávy uveďte heslo „S Nova Cinema na MFSF“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování, které proběhne 10.10. 2017.

Více informací o festivalu naleznete zde: http://www.filmfestpisek.cz


Nova Cinema Vám jako hlavní mediální partner přeje mnoho štěstí v soutěži! 

FOTO:  Nova.cz


Herní řád
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na Mezinárodní festival studentsých filmů v Písku
______________________________________________________________________________________________
Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Mezinárodní festival studentsých filmů v Písku 2017 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Lipová alej 2068, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ: 28109023, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.


Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


Soutěž bude probíhat v období od 01.10.2017 do 09.10.2017. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 01.10.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected] nejpozději do 09.10.2017 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Nova Cinema na MFSF“ a v textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.


Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno patnáct (15) výherců. Každý z výherců získá dvě (2) vstupenky na Mezinárodní festival studentsých filmů v Písku 2017, který se uskuteční v termínu od 13.10. 2017 do 15.10. 2017. Každá vstupenka umožnuje vstup na celý festival včetně doprovodného programu a zahajovacího a závěrečného gala večera.


Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.


Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání festivalu.


V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.


TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.


Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 01.10.2017.

 

Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady