SOUTĚŽ: Vyhrajte lístky na nový film Auta 3 a sadu unikátních filmových předmětů k tomu!

SOUTĚŽ: Vyhrajte lístky na nový film Auta 3 a sadu unikátních filmových předmětů k tomu!
Zdroj: Walt Disney Pictures

Legendární závoďák Blesk McQueen zničehonic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá a talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa! Premiéra filmu Auta 3 již 15. června 2017.

Chcete vyhrát unikátní předměty s tematikou nového filmu Auta 3? Je to velmi jednoduché! Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje městečko ležící na silnici 66, kde se hlavní hrdinové poprvé setkali ve filmu Auta 1?


A) Výfukov
B) Kardanová Lhota
 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Auta 3 na Nově“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování. Soutěž bude probíhat od 09.6. 2017 do 15.6. 2017. Podrobná pravidla soutěže naleznete v Herním řádu níže.

FOTO:  Walt Disney Pictures

Vylosováno bude deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – jeden (1) hrneček, jeden (1) stolní kalendář na rok 2017 a jeden (1) hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“.


TV Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

ČTĚTE TAKÉ:
Legendární animák AUTA: Bleskovi propůjčil hlas velmi slavný ČESKÝ ZPĚVÁK! Poznali jste ho?

FOTO:  Walt Disney Pictures

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – hrneček, stolní kalendář na rok 2017 a hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“
__________________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – hrneček, stolní kalendář na rok 2017 a hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“ (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost FALCON, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ: 60197251, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.


2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Soutěž bude probíhat v období od 09.06.2017 do 15.06.2017. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 09.06.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 15.06.2017 do 15:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Auta 3 na Nově“. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.


4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.


5. Soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Auta 3, a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – jeden (1) hrneček, jeden (1) stolní kalendář na rok 2017 a jeden (1) hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“.


7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou po skončení Soutěže zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.


9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertu.


10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


11. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.


12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.


13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 09.06. 2017
 

Sdílet

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady