• TV Nova
  • SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na koncert Hanse Zimmera v O2 arena, Praha

SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na koncert Hanse Zimmera v O2 arena, Praha

SOUTĚŽ: Vyhrajte vstupenky na koncert Hanse Zimmera v O2 arena, Praha
Zdroj: Nova.cz

Oceňovaný skladatel filmové hudby Hans Zimmer míří do Čech. Již 4. června představí publiku v O2 areně Praha své nejznámější melodie. Jeho skladatelský um si můžete připomenout již dnes filmem Osamělý jezdec na Nově a zítra na Nova Cinema, v březnu pak filmy Batman začíná a Krvavý příliv. Díky Nova Cinema jako hlavnímu mediálnímu partnerovi koncertu můžete nyní soutěžit o 50 vstupenek a vychutnat si melodie tohoto jedinečného skladatele naživo!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:


Za hudbu ke kterému snímku obdržel Hans Zimmer v roce 1995 Oscara?


A) Rain Man
B) Lví Král

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Hans Zimmer na Nova Cinema“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování. Soutěž bude probíhat od 24.2. 2017 do 24.4. 2017. Podrobná pravidla soutěže naleznete v Herním řádu níže.


Vylosováno bude dvacet pět (25) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na koncert Hanse Zimmera 4. června 2017 v O2 arena, Praha.

Nova Cinema Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

 

FOTO:  Nova.cz

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncert Hanse Zimmera

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncert Hanse Zimmera 4 (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Bestsport, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská čp. 2345/17, IČ: 24214795, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 24.02.2017 do 24.04.2017. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 24.02.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected] nejpozději do 24.04.2017 do 15:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Hans Zimmer na Nova Cinema“. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno dvacet pět (25) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na koncert Hanse Zimmera
4. června 2017 v O2 arena, Praha.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou po skončení Soutěže zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.

9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertu.

10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

11. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

12. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.

13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 24.02.2017.

Nova.cz
Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady