SOUTĚŽTE O VSTUPENKY: Vyhrajte a navštivte koncert zpěvačky Lenny!

Stále oblíbenější zpěvačka Lenny se ohlásila s debutovou deskou Hearts, nyní přichází s koncertním turné. Už znáte její jedinečný hit Hell.o?

O vstupenky soutěžte s televizní stanicí Nova Cinema. Koncertní turné Lenny k její debutové desce Heart je zajímavé pro všechny.

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Kolikáté v pořadí je album Hearts zpěváčky Lenny?
A – první, debutové
B – druhé

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu [email protected]. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť, termíny losování ke každému koncertu naleznete v Herním řádu níže. Do předmětu zprávy uveťe heslo „Hearts Tour 2016“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chcete získat vstupenky.

 

Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování, která budou probíhat v závislosti na vybraném koncertu viz Herní řád níže.
 

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na vybraný koncert.


Nova Cinema Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na Hearts Tour 2016 zpěvačky Lenny
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na Hearts Tour 2016 zpěvačky Lenny (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Universal Music Publishing s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 19.09.2016 do 17.10.2016. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty na Hearts Tour 2016 zpěvačky Lenny, které se budou konat v následujících termínech a místech:

30.09.2016 Vratislavice
01.10.2016 Ostrava
04.10.2016 Brno
05.10.2016 Olomouc
08.10.2016 Plzeň
15.10.2016 Pardubice
28.10.2016 České Budějovice
30.10.2016 Praha

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 19.09.2016
na internetových stránkách http://tn.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Hearts Tour 2016“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7 a to vždy do 15:00 daného termínu losování.
5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://tn.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:

Koncert                                                  Losování
30. 09.2016       Vratislavice              23.09.2016
01. 10.2016       Ostrava                     23.09.2016
04.10.2016        Brno                          27.09.2016
05.10.2016        Olomouc                  27.09.2016
08.10.2016        Plzeň                         29.09.2016
15.10.2016        Pardubice                03.10.2016
28.10.2016        České Budějovice 17.10.2016
30.10.2016        Praha                       17.10.2016

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.
8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.
11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://tn.cz.

V Praze dne 19.09.2016.
 

Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady