Diginovela vzbuzuje otázky ze strany TV Nova

Diginovela vzbuzuje otázky ze strany TV Nova

Vláda ČR dnes schválila návrh tzv. „diginovely“, která by měla stanovit pravidla přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. TV Nova vítá, že se vláda snaží vytyčit jasné mantinely přechodu na digitální vysílání, ale pro projednávání v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu má ke schválené verzi zákona několik podstatných poznámek.


V posledních týdnech totiž došlo k zásadní změně koncepce zákona, která přináší revoluční změnu v udělování licencí na pozemní digitální televizní vysílání. Podle novely by pro zemské digitální vysílání v období po vypnutí analogového vysílání stát udělil licenci každému, kdo splní formální podmínky a pouze požádá o registraci. O tom, které televize potom budou na základě takových licencí vysílat, bude tedy zjevně rozhodovat jen jejich dohoda s provozovateli digitálních sítí.

Otázky, které TV Nova opakovaně předkládá, se týkají ochrany jejích oprávněných zájmů vyplývajících z licence platné do roku 2017, na základě které může TV Nova provozovat jak analogové, tak i digitální vysílání.

Otázka č. 1: Jak bude zajištěno, aby pokrytí digitálním signálem bylo obdobné jako stávající pokrytí analogovým signálem (více než 95%) a aby nikdo ze stávajících diváků TV Nova nepřišel o možnost i v budoucnu sledovat její program? Jak bude zajištěno, aby byli všichni stávající diváci TV Nova informováni o plánovaném přechodu na digitální vysílání a nutnosti pořídit si a nainstalovat zařízení nezbytné pro příjem zemského digitálního televizního vysílání?

Otázka č. 2: Jak bude zajištěno, aby TV Nova měla vždy garantovanou pozici v některé z nových digitálních sítí tak, aby mohla vysílat do konce trvání své licence i v případě, že se nebude po vypnutí analogového signálu moci dohodnout s některým z provozovatelů sítí? Konkrétní příklad takovéto nedohody mezi TV Nova a provozovatelem sítě, firmou Radiokomunikace, a.s., nastal již v souvislosti s plánovaným zahájením digitálního vysílání TV Nova v oblasti Ústí nad Labem na začátku července tohoto roku.

Otázka č. 3: Jak bude TV Nova kompenzována za to, že se vzdá svých analogových kmitočtů, a umožní tak vybudování nových sítí pro digitální vysílání? V novém systému totiž nemá TV Nova po vypnutí analogového vysílání žádné garance vysílání dalších programů, které jí měly kompenzovat za předčasné odevzdání analogových kmitočtů a ukončení analogového vysílání. Navíc oproti původnímu záměru garantovat TV Nova dvě kompenzační licence platné na 12 let nabízí stávající verze zákona jako kompenzaci pouze jednu licenci platnou pouze do vypnutí analogového signálu, tj. s dobou platnosti mezi 3 až 5 roky v závislosti na termínu vypnutí.

Otázka č. 4: Jak budou operátoři sítí po vypnutí analogu vybírat televize, jejichž programy budou vysílat? Někteří z nich jako firmy s dominantním postavením na trhu budou vázáni pravidly regulujícími hospodářskou soutěž. Pokud tedy bude více držitelů licencí než volných pozic v digitálních sítích, což lze velmi pravděpodobně očekávat, bude operátor sítě moci vybírat zájemce o vysílání pouze na základě nabízené ceny (nejspíše aukcí) nebo například losem? Pokud bude rozhodovat cena, zavede se tak de facto aukce licencí? Neměl by v takovém případě výnos z aukce získávat spíše stát než soukromá společnost?

Toto jsou jen některé z otázek, na které by si měli poslanci, senátoři a na závěr i prezident v rámci svého projednávání umět odpovědět.

Sdílet

Nejnovější videa

Články