• TV Nova
  • PODPORUJEME PROJEKT DOBRÝ ANDĚL: Jak pomáhá?

PODPORUJEME PROJEKT DOBRÝ ANDĚL: Jak pomáhá?

Systém Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními finančními příspěvky rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde otec, matka nebo některé z dětí bojují s rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním, a tato rodina se vlivem nemoci dostala do tíživé finanční situace.

Jedinečnost systému Dobrý anděl spočívá v transparentnosti:


Příspěvky přerozděluje do posledního haléře

Peníze od dárců – Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém Dobrý anděl rozdělí rovným dílem všem rodinám vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu Dobrý anděl jsou hrazeny ze soukromých peněz jeho zakladatelů.


Každý Dobrý anděl přesně vidí, komu pomáhá

Každý dárce – Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým systém Dobrý anděl doručuje jeho příspěvky.


Pomáhá těm, kteří to opravdu potřebují


Do systému mohou být zařazeny jen rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde jednoho z členů rodiny postihlo onkologické onemocnění nebo dítě trpí jiným závažným, dlouhodobým a život ohrožujícím onemocněním a jedná se o rodiny ve finanční tísni, a to jedině na základě doporučení odborných lékařů. Odborní lékaři navíc každých 6 měsíců opětovně potvrzují, že diagnóza trvá a pacient (příjemce pomoci) se nadále léčí.


Pomáhá pravidelně, každý měsíc


Systém Dobrý anděl umožňuje tisícům dárců, dobrých andělů, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin s dětmi, které postihlo vážné onemocnění a rodina je ve finanční tísni. Dárci připisují každý měsíc libovolnou částku na účet systému Dobrý anděl. Veškeré peníze od dárců, které na účet nadačního fondu přišly daný kalendářní měsíc, jsou rozděleny mezi rodiny nemocných vždy první pracovní den dalšího měsíce.

Peníze pro rodiny pocházejí z převážné většiny od soukromých dárců – fyzických osob, dárci jsou ale i firmy a organizace. Vzhledem k tomu, že Dobrý anděl pomáhá potřebným rodinám pravidelně – každý měsíc, tak i dárci přispívají obvykle trvalým platebním příkazem – drobnou částkou.

Odborní lékaři, kteří pomáhají vybírat a vyhledávat příjemce pomoci, znají dobře nejen zdravotní stav rodin, ale často i jejich finanční a osobní situaci. Pro zařazení do systému je tedy nezbytné, aby v přihlášce zařazení rodiny doporučili a potvrdili, že se dítě nebo rodič skutečně nadále léčí.


ZAKLADATELÉ:


Ing. Petr Sýkora, MBA

FOTO:  František Ortmann


Petr Sýkora se narodil 9. května 1974 v Praze. V roce 1993 založil společně s Janem Černým, dalším zakladatelem Dobrého anděla, společnost PAPIRIUS. V roce 2006 firmu prodali americké společnosti OFFICE DEPOT, pro kterou následně několik let pracovali.

„Ještě před spuštěním systému DOBRÝ ANDĚL jsme se rozhodli seznámit se s konkrétními rodinami. Tehdy jsme naplno pochopili, že vážná nemoc znamená kromě obrovské osobní a fyzické bolesti také velmi často odchod ze zaměstnání a velké finanční problémy. Vše, co jsme se za 18 let podnikání naučili, přenášíme do tohoto projektu.“


Jan Černý

FOTO:  TV Nova


Jan Černý se narodil 15. Října 1972 v Roudnici nad Labem. Jan je Jako Petr spoluzakladatelem společnosti PAPIRIUS a následně i OFFICE DEPOT v Polsku. S Petrem se seznámil v roce 1991. Honza spolu s Petrem projekt financuje a podílí se na jeho strategickém směřování.

„Věříme, že systém DOBRÝ ANDĚL má potenciál pomoci několika tisícům rodin nemocných ve finanční tísni. Spolu s Petrem jsme se rozhodli věnovat 25 milionů korun z našich soukromých peněz, které jsme získali prodejem PAPIRIUSU, na rozběh a provoz nadačního fondu. Konkrétní částku nezmiňujeme veřejně proto, abychom ohromovali nebo vzbudili závist, ale proto, abychom jasně řekli, odkud peníze na financování projektu pocházejí a kolik do něj investujeme.“


Ing. Andrej Kiska

FOTO:  TV Nova


Andrej Kiska se narodil 2. února 1963. Úspěšný slovenský podnikatel, oceněný mimo jiné titulem Manažer roku, založil v roce 2006 spolu s Igorem Brossmannem systém DOBRÝ ANDĚL na Slovensku (www.dobryanjel.sk). Andrej celý projekt financuje z peněz získaných prodejem svých firem TRIANGEL a QUATRO, které v roce 2005 prodal VÚB.

„Vždy jsem snil o tom, že DOBRÉHO ANDĚLA spustíme v České republice. Díky Petrovi, Honzovi (který projekt spolu s Petrem financuje) a řadě dalších nadšených lidí se to podařilo.“
 

 

TELEVIZE NOVA POMÁHÁ PRŮBĚŽNĚ:

• Ať už prostřednictvím Nadace Nova, která po celou dobu své historie podporuje děti z dětských domovů, seniory v domovech důchodců, nemocné, ať už hendikepované koncertem Chceme žít s Vámi, nebo například podporou osvětové kampaně proti AIDS, ale také zvířata v útulcích.

• Nebo prostřednictvím pravidelné každoroční charitativní kampaně a i zde patří velké díky našim divákům a také hvězdám, které se vždy do kampaně zapojí, a společnými silami tak pomůžeme opravdu ve velkém. Poslední takovouto kampaní byla podpora Národního registru dárců kostní dřeně, která byla velmi úspěšná – během 6 týdnů se registru zapsalo 5 500 nových členů, obvykle je „přírůstek“ 1 500 registrovaných ročně. Jsme na své diváky hrdí a děkujeme! Pro letošní rok jsme se s radostí dohodli na společné kampani s nadačním fondem Dobrý anděl.

 

Nova.cz
Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady