• TV Nova
  • Pravidla soutěže „Přihlas svého kamaráda do SuperStar a vyhraj 25 tis. Kč“

Pravidla soutěže „Přihlas svého kamaráda do SuperStar a vyhraj 25 tis. Kč“

1) Vyhlašovatelem soutěže „Přihlas svého kamaráda do SuperStar a vyhraj 25 tis. Kč“ a poskytovatelem výhry je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

 2) Účastníky soutěže se stanou osoby (dále jen „přihlašovatelé“), které v období od 12.10.2012 do 12.12.2012 (včetně) prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách http://superstar2013.nova.cz/kamarad-cz přihlásí svého kamaráda do pěvecké soutěže SuperStar (dále jen „SuperStar“). Producentem SuperStar je společnost Media Pro Pictures s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 27862950.

3) Z účasti na soutěži jsou vyloučeny a výhru nemohou získat osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo producentovi SuperStar spolupracující přímo či nepřímo na realizaci této soutěže a/nebo SuperStar a osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.

4) Pokud některý z kamarádů přihlášených výhradně a pouze prostřednictvím stránek http://superstar2013.nova.cz/kamarad-cz bude producentem SuperStar vybrán jako soutěžící SuperStar a v souladu s pravidly SuperStar postoupí až do TOP 15 (Semifinále), získá přihlašovatel, který tohoto soutěžícího přihlásil, finanční výhru ve výši 25 tis. Kč.

5) Výhru v soutěži může získat pouze jeden přihlašovatel.

6) Pokud by jednoho soutěžícího SuperStar, který splnil podmínky uvedené v odst. 4), přihlásilo více přihlašujících, stane se výhercem ten přihlašovatel, který dotyčného soutěžícího přihlásil jako první v pořadí (bez ohledu na to, na základě které přihlášky se producent SuperStar rozhodl dotyčného soutěžícího oslovit).

7) Pokud by podmínky uvedené v odst. 4) splnilo více soutěžících SuperStar, bude výherce z přihlašovatelů těchto soutěžících určen losováním. Pokud by některého z těchto soutěžících přihlásilo do SuperStar více přihlašovatelů, bude do slosování zařazen ten přihlašovatel, který dotyčného soutěžícího přihlásil jako první v pořadí (bez ohledu na to, na základě které přihlášky se producent SuperStar rozhodl dotyčného soutěžícího oslovit).

8) Pokud by podmínky uvedené v odst. 4) nesplnil žádný soutěžící SuperStar, výhru v soutěži nikdo nezíská.

9) Výherce bude kontaktován prostřednictvím údajů, které uvedl v přihlášce na http://superstar2013.nova.cz/kamarad-cz, a bude informován o CET 21 stanoveném termínu a způsobu předání výhry. U výherce mladšího 18-ti let, může CET 21 požadovat, aby výherce převzal výhru v doprovodu zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18-ti let. Převzetí výhry může být dle uvážení CET 21 zařazeno do některého z pořadů vysílaných na televizním programu NOVA nebo umístěno na http://www.nova.cz.

10) Pokud se výherce nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů během pěti po sobě jdoucích dnů, nebo pokud si výherce z jakýchkoli důvodů na jeho straně nepřevezme výhru v CET 21 stanoveném termínu, výhra propadá ve prospěch CET 21, která je oprávněna s ní naložit dle vlastního uvážení.

11) Po odvysílání TOP 15 (Semifinále) SuperStar na televizním programu NOVA budou výsledky soutěže zveřejněny na http://www.nova.cz.

12) Příjem z výhry je předmětem zdanění daní z příjmu podle platných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční výhru, bude daň sražena z částky výhry uvedené v těchto pravidlech před předáním výhry výherci. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou.

13) Na regulérní průběh soutěže dohlíží Jarmila Vařeková, junior brand manager. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se soutěží nebo těmito pravidly, je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným pro všechny účastníky soutěže.

14) CET 21 si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže přihlašovatele, u kterého CET 21 zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže.

15) CET 21 si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž ze závažných důvodů přerušit nebo ji zcela odvolat.

16) Tato pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.


 

Nova.cz
Sdílet

TOP články

Nejnovější

Nejnovější videa

Články

Nestihli jste v TV

TOP pořady

Nové epizody už teď na Voyo

o 7 dní dříve • bez reklam • kdykoliv

Další pořady