Poslední a nejzajímavější noční závod Běhej lesy se poběží v Boleticích. Podpořte i vy dobrou věc!

Publikováno 08.09.2020

Běhej lesy Baruška
Zdroj: Nova.cz

12. září se poběží noční závod Barušku, která se společně se svým dvojčátkem Adélkou narodila již ve dvaatřicátém týdnu těhotenství během hektického porodu císařským řezem. Baruška byla oproti svému dvojčátku v děloze nedokrvována a měla stísněnou polohu. Po porodu se proto Barušce začalo projevovat značné vývojové zpoždění i zrakový hendikep spojený s později diagnostikovaným poškozením určitých nervových drah v mozku.

Na nestandardní Baruščiny senzomotorické reakce a vývoj bylo odborníky doporučováno především tzv. cvičení podle Vojty, které ovšem Barušku požadovaným směrem neposunulo. Rodiče proto zapojili i jiné fyzioterapeutické metody (kupř. Bobath koncept, kraniosacrální terapie, canisterapie, aj.), a snaží se dceři dopřát potřebný zdravotnický komfort, který ji na její cestě za pokud možno „normálním“ životem bude nápomocen. Momentálně Barušce nejvíce pomáhá hipoterapie, rodiče dále plánují i neurorehabilitaci na speciální klinice.

Zdroj: Nova.cz

Tyto aktivity jsou sice nejefektivnější, ale jsou na ně potřeba nemalé finanční prostředky. Proto na Běhej Lesy Boletice společně spojíme síly k vybrání potřebné částky hlavně na neurorehabilitaci pro malou bojovnici Barušku.

Zdroj: Nova.cz

​Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Barušce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1092020


Novinky z NOVY