Koučové podporují pracovníky v azylových domech

Publikováno 02.07.2020

Koučka Jana Hamlová a pracovnice azylového domu

Profesionální koučink je účinnou, ale velmi nákladnou službou, kterou si nemohou pracovníci azylových domů a domů na půl cesty dovolit. Projekt Azylové domy pod záštitou Mezinárodní federace koučů pomůže sociálním pracovníkům významně s osobní psychohygienou, vyrovnaným životním stylem, efektivnějším využíváním času či posílením empatie.

Tématu podpory sociálních pracovníků začala věnovat pozornost Mezinárodní federace koučů ICF ČR, která sdružuje profesionální kouče a snaží se přiblížit profesi kouče široké veřejnosti. Projekt Azylové domy pod vedením Zuzany Treglerové, koučky a členky ICF ČR ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem se zaměřuje na podporu pracovníků v azylových domech a domech na půl cesty. Práce s klienty v těchto zařízeních je velmi náročná a podpora pracovníků v těchto zařízeních může v důsledku pozitivně ovlivnit i službu pro jejich klienty.

​​Už v prvním ročníku věnovali koučové pracovníkům v azylových domech pro bono koučovací hodiny v celkové hodnotě 220 tisíc korun, ve druhém ročníku pak další hodiny v hodnotě 180 tisíc korun. Reakce na projekt jsou velmi pozitivní a zájem jak ze strany azylových domů a domů na půl cesty, tak ze strany koučů, kteří nabízí své hodiny pro bono je veliký. Třetí ročník právě startuje. V současné době je otevřena registrace, do které se mohou azylové domy a domy na půl cesty přihlásit.

Profesionální koučové si účast v projektu pochvalují. Získají při něm zkušenosti z koučování v neziskovém sektoru, posílí své koučovací dovednosti a zároveň mohou svou profesí podpořit potřebné tam, kde se peněz nedostává. Odměnou jim je i pro bono odborná supervize vedená Martou Annou Petrášovou.

Na čem se koučové shodnou je skutečnost, že pracovníci azylových domů a domů na půl cesty si podporu plně zaslouží. Během individuálního i týmového koučování si mají možnost promyslet celou řadu témat, pocítí podporu člověka, který je s nimi, zajímá se o témata spojená s jejich prací, umožní jim přicházet si na nové myšlenky a pohledy na situace, které je trápí a zároveň je motivuje k drobným změnám, které jim umožní dělat svou náročnou profesi s větší radostí.

Projekt Azylové domy není jediným projektem, kterým Mezinárodní federace koučů podporuje rozšíření povědomí o profesi kouče v neziskovém sektoru nebo u široké veřejnosti. Za zmínku stojí i projekt To dáš! zaměřený na podporu studentů a mladých lidí s cílem usnadnit jim vstup do nového života po ukončení střední školy nebo Mezinárodní týden koučování, během kterého každoročně koučové nabízejí své pro bono hodiny široké veřejnosti.

Letošní Mezinárodní týden koučování proběhl v prvním květnovém týdnu. Letošního ročníku se zúčastnilo 34 koučů, kteří věnovali veřejnosti pro bono více než 37 webinářů a 100 on line koučovacích sezení. Příští ročník bude startovat 10.5.2021 a s koučováním se při něm můžete seznámit i vy.


Novinky z NOVY