Nadace nebo neziskové organizace hlaste se! Právě vás nyní hledá Nadace Nova!

Publikováno 01.07.2020

Nadaace Nova logo
Zdroj: Nova.cz

Rádi bychom vybrali několik nadací nebo neziskových organizací, které bychom v průběhu roku podpořili. Jste to právě vy? Potřebujete finanční podporu, abyste mohli dál pomáhat? Co pro to musíte udělat?

Kromě finanční pomoci získá nezisková organizace i mediální podporu v pořadech a na webovém portfoliu skupiny Nova. Dejte nám o sobě vědět!

Na stránkách Nadace Nova vyplňte formulář o poskytnutí nadačního příspěvku - zde.
Do kategorie - Podrobnosti o požadované pomoci – napište podrobnosti k vašemu projektu.

Zdroj: Nova.cz

Důležitou součástí žádostí jsou přílohy:
- výpis z obchodního, nadačního rejstříku
- stanovy sdružení
- oprávnění k zastupování
- zpracovaný rozpočet

O výběru rozhodne Správní rada Nadace Nova a výsledky oznámí přímo vybraným nadacím a uvede na stránkách Nadace Nova.

Příkladem Vám můžou být i naše jiné projekty s neziskovými organizacemi, které jsme zorganizovali i v rámci našich televizních pořadů Tvoje tvář má známý hlas nebo Mise nový domov.

Výzva trvá do 15. 7. 2020


Novinky z NOVY