Jediné, co můžete ovlivnit, je váš postoj. Jak vám koučink pomůže vyrovnat se se změnami?

Publikováno 30.04.2020

Koučink

Změny, a to i poměrně razantní, jsou součástí našeho života. Právě jsme jedním takovým obdobím razantních změn prošli. Ale to není konec. Změny nás budou doprovázet stále častěji a bude nutné si na ně zvyknout. Adaptovat se. Je možné zvykat si stále na nové situace? Jak svou adaptabilitu podpořit?

To, jak se se změnou vypořádáváme, je individuální. Jednou z metod, která může významně pomoci každému, je koučink. Koučování je metodou, jejíž pomocí kouč pomocí otázek stimuluje váš mozek k vytváření nových neurospojení. Díky tomu vás napadají nové myšlenky, překonáváte bariéry, které vám mozek staví do cesty při dosahování cílů a učíte se zaujímat nové úhly pohledu. Změna je podstatou koučování, proto je tato metoda velmi účinná i při adaptaci. Koučink může být individuální, a tak vám pomůže najít váš originální způsob, jak se se změnou vyrovnat.

V současné době se blíží Mezinárodní týden koučování (4.-10.5.2020), v jehož rámci si kdokoliv ze široké veřejnosti může koučování vyzkoušet pro bono a zjistit, jak tato metoda funguje. Mezinárodní týden koučování pořádá každoročně ICF ČR, profesní organizace, která sdružuje kouče z celého světa. Pokud vás téma zaujme, na webináře nebo individuální hodiny koučování se můžete přihlásit zde.

I přesto, že máme každý svůj způsob, jak se se změnou vyrovnat, z koučovací praxe vám přinášíme na ukázku tři tipy:

1) Přijměte změnu jako přirozenou skutečnost
Uvědomte si, že změna je součást života. Nemůžeme mít všechno pod kontrolou. Potřeba kontroly nás zbavuje schopnosti reagovat přirozeně a přijímat situace takové, jaké jsou. Vnímáme situace takové, jaké bychom si je přáli mít, a pak mezi tím, co jsem si vysnili a realitou vzniká napětí. Toto napětí způsobuje naše emoční reakce, stres. Díky tomuto mechanismu reagujeme na změnu jako na něco ohrožujícího.

Nejdůležitější je si uvědomit, že změny se dějí přirozeně. To, co s sebou nesou nám může narušovat naši představu o světě. Pokud si chcete udělat krátké cvičení, zaměřte svou pozornost každý večer pouze na to, co se děje ve vašem těle samo od sebe, co neovládáte vaší vůlí. Sledujte tlukot svého srdce, zaměřte se na dech. Tyto procesy se odehrávají mimo naši kontrolu. A odehrávají se správně i bez našeho zásahu. Můžeme se na ně spolehnout. Ucítíte-li strach ze změny, soustřeďte se na svůj dech nebo na tlukot svého srdce. Dokud vám tluče srdce a dýcháte, stále není nic ztraceno.

2) Vyhýbejte se extrémním postojům. Když plánujete, vyhodnocujte rizika.
Většinou jsme zvyklí plánovat tak, že si uděláme fixní plán a snažíme se do něj všechno zahrnout nebo naopak neplánujeme nic a žijeme ze dne na den. Ani jeden přístup nás ale před změnami neochrání. Ideální je při plánování počítat s riziky. Někdy je možné to udělat tak, že si plán pouze „načrtneme“ a stanovíme si hranici, kdy budeme ještě spokojeni s výsledkem. Další možností je, udělat si jednoduchou analýzu rizik a rovnou si promyslet, jak tato rizika zmírnit. Další možností je načrtnout si scénářů několik – obvyklé bývají optimistické a pesimistické varianty. Pokud chcete zmírnit napětí, které strach ze změny přináší, zkuste si představit ten nejhorší možný scénář se všemi podrobnostmi. Je to opravdu ještě tak strašné a hrozivé?

Uvedu příklad. Bojíte se, že ztratíte zaměstnání. Vaše rodinná finanční situace je napjatá, pokud přijdete o jeden příjem, může to významně ovlivnit vaši rodinnou pohodu. Zkuste si udělat tři různé scénáře plánování financí – optimistický, střední, pesimistický. Uklidnilo vás to? Zkuste si udělat analýzu rizik. Sledujte signály na trhu práce. Vypadá to, že se blíží krize a s ní obávané propouštění? Co mohu udělat pro to, abych zvýšil svou hodnotu pro firmu – a tedy jak mohu zmírnit riziko, že si při propouštění šéf vybere právě mě? Pokud by si mě přece jen vybral, co můžu nabídnout na trhu práce, abych uspěl? Představím si ten nejhorší scénář – jsem bez práce a rodinné finance se každý měsíc ztenčují. Co mi tento scénář bere? Co mi tento scénář přináší?

3) Uvědomte si, že jediné, co můžete ovlivnit, je váš postoj
Přijetí zmírňuje napětí mezi tím, co bych si přál a tím, jaká je realita. Udělejte si seznam toho, co můžete ovlivnit a seznam toho, co ovlivnit nemůžete. Čemu je užitečné věnovat energii? Často se přirozeně soustředíme na to, co ovlivnit nemůžeme. Tento postoj je ale žrout energie a kroky, které podnikáme, nevedou k cíli. Naplňuje nás to pocitem bezmocnosti. Soustřeďte raději svou pozornost na to, co ovlivnit můžete. Brzy zjistíte, že je toho dost, abyste se adaptovali a aby vás nová situace netrápila. Tím, že budete dělat kroky v oblastech, které můžete ovlivnit, uklidníte svoji mysl. Říkáte jí tím: „Dělám, co můžu.“ Díky tomu se ve výsledku zmírní i váš pocit bezmocnosti.


Novinky z NOVY