SOUTĚŽ o úžasné stavebnice a dárky k filmu LEGO příběh 2

Aktualizováno 01.03.2019

LEGO příběh 2
Zdroj: Nova.cz

Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat.

Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu.

SOUTĚŽ o úžasné stavebnice a dárky k filmu LEGO příběh 2!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje město, kde bydlí hrdinové z filmu LEGO příběh 2?


A) Legoland
B) Bricksburg

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo „S Novou na LEGO příběh 2“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování. Soutěž bude probíhat od 1.2. 2019 do 14.2. 2019. Podrobná pravidla soutěže naleznete v Herním řádu níže.
Vylosováno bude deset (10) výherců, z nichž každý získá jednu (1) stavebnici a k tomu jedno (1) tičko nebo jednu (1) tašku k filmu LEGO příběh 2.

Nova Cinema Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

Zdroj: Nova.cz

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o stavebnice k filmu Lego příběh 2 ______________________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o stavebnice k filmu Lego příběh 2 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je Vertical Entertainment s.r.o., se sídlem Soukenická 13, IČ: 038 00 130, který poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 1.2. 2019 do 14.2. 2019. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 1.2. 2019 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 14.2. 2019 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LEGO příběh“ a v textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců. Každý z výherců získá jednu (1) stavebnici k filmu Lego příběh 2.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání festivalu.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.
13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.
 


Novinky z NOVY