SOUTĚŽ o lístky na zbrusu nový film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Aktualizováno 27.05.2017

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 3
Zdroj: Nova.cz

Premiéra nového filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se nezadržitelně blíží! Na filmová plátna se v roli ikonického antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se ocitá tváří v tvář strašlivému kapitánovi Salazaraovi (Javier Bardem) a jeho kumpánům, jejichž jedinou touhou je připravit Jacka o život. TV Nova si pro vás připravila celý pirátský měsíc! Již v sobotu 29.4. ve 20:20 na Nově si první dobrodružství svérázného Jacka připomeňte filmem Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly, každou další sobotu se pak těšte i na zbývající pirátské velkofilmy!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Co v češtině znamená Jackovo jméno Sparrow?
A) Vrabec
B) Pirát

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Piráti na Nově“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování. Soutěž bude probíhat od 27.4. 2017 do 25.5. 2017. Podrobná pravidla soutěže naleznete v Herním řádu níže.
Vylosováno bude deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a unikátní tričko a lahev z pirátské kolekce!

TV Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

 

Zdroj: Nova.cz

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky do kina na film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a unikátní tričko a lahev z pirátské kolekce __________________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky do kina na film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a unikátní tričko a lahev z pirátské kolekce (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost FALCON, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ: 60197251, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 27.04.2017 do 25.05.2017. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 27.04.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 25.05.2017 do 15:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Piráti na Nově“. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
5. Soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta a unikátní tričko a lahev z pirátské kolekce.
7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou po skončení Soutěže zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertu.
10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.
13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.


Novinky z NOVY