SOUTĚŽ: VYHRAJTE vstupenky na koncertní turné Xindla X a jeho poslední studiové CD!

Aktualizováno 21.03.2017

Soutěž Xindl X
Zdroj: Nova.cz

Aktuální koncertní turné jedné z nejoblíbenějších českých kapel současnosti Xindl X startuje již posledního února a to dvěma po sobě jdoucími již vyprodanými koncerty i v pražském Lucerna Music Baru. Jaké to je, když to roztočí naživo, můžete okusit i vy. Šňůra NOVÝ SONGY S KAPELOU & STARÝ FLÁKY S KYTAROU zavítá do sedmi českých měst a dvou na Slovensku. Soutěžit o vstupenky a CD můžete právě teď!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Jak se jmenuje Xindlovo poslední studiové album?


A) Kvadratura záchranného kruhu
B) Xpívánky

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť, termíny losování ke každému koncertu naleznete v Herním řádu níže. Do předmětu zprávy uveďte heslo „S Novou na Xindla“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chcete získat vstupenky.


Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování, která budou probíhat v závislosti na vybraném koncertu viz Herní řád níže.
 

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na vybraný koncert a zároveň každý první vylosovaný na každý koncert získá poslední studiové album Xindl X.


Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

 

Zdroj: Nova.cz

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncertní turné Xindl X
______________________________________________________________________________________

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncertní turné Xindl X (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je Zuzana Jarošová, IČ:43158536, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 21.02.2017 do 23.03.2017. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty z koncertního turné Xindl X, které se budou konat v následujících termínech a městech:

Termín koncertu        Město
28.02.2017                 Praha
01.03.2017                 Praha
09.03.2017                 Brno
11.03.2017                 Jindřichův Hradec
17.03.2017                 Plzeň
18.03.2017                 Plzeň
23.03.2017                 Olomouc
24.03.2017                 Ostrava
31.03.2017                 Pardubice

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 21.02.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „S Novou na Xindla“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7, a to vždy do 15:00 hod. daného termínu losování.

5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:

Termín koncertu       Město                               Losování
28.02.2017                Praha                               23.02.2017
01.03.2017                Praha                               23.02.2017
09.03.2017                Brno                                 03.03.2017
11.03.2017                Jindřichův Hradec         03.03.2017
17.03.2017               Plzeň                                11.03.2017
18.03.2017               Plzeň                                11.03.2017
23.03.2017               Olomouc                         17.03.2017
24.03.2017               Ostrava                            17.03.2017
31.03.2017               Pardubice                        24.03.2017

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert a zároveň každý první vylosovaný na každý koncert získá poslední studiové album Xindl X. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.

8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.

9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.

10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.

11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.

14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 21.02.2017


Novinky z NOVY