ANKETA: Která je nejkrásnější česká vánoční koleda? Hlasujte!

Aktualizováno 20.01.2017

Vánoční dekorace
Zdroj: Instagram

Stromeček nazdobený, dárky zabalené, z kuchyně se line vůně kapra a bramborového salátu. Ještě příjemnou hudbu v podobě vánočních koled, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří.

Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a nenáročnou melodii a prostý text, proto se staly tak oblíbenými a rychle se mezi lidmi šířily. Koledy v Čechách jsou doloženy již z předhusitské doby ve spisu Štědrý večer mnicha Jana z Holešova.

A co znamená vlastně koleda? Má základ v latinském slově, které zní „calendae“. To označuje „první den v měsíci“ a pohanští Slované slovem koleda označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem. A kdy že se chodí na koledu? Především na Štědrý den, na Štěpána, na Nový rok a na Tři krále.

Zdroj: Thinkstockphotos

Koledy patří mezi neodmyslitelnou součást Štědrého večera v mnoha rodinách. Kterou koledu si zazpíváte u vánočního stromku vy? A která je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě!


Novinky z NOVY