Michael Klang zná odpovědi

Aktualizováno 30.05.2014


Výtvarné řešení scény je jedním z momentů, které rozhodují o úspěchu televizních pořadů.

Neviňátka mají výpravu perfektní, a tak jsme se rozhodli přiblížit vám její podhoubí.

Video rozhovor s Michaelem Klangem se ukázal být podnětný hned z několika důvodů: pan architekt nám nejen prozradil esenciální myšlenku, ze které se scéna pro Neviňátka rodila, ale navíc s lehkostí sobě vlastní odpověděl na svízelnou otázku pátrající po podstatě dětství.


Novinky z NOVY