VYHRAJTE I VY! SOUTĚŽ o vstupenky na koncertní turné kapely Artmosphere

Aktualizováno 24.11.2016

Armosphere
Zdroj: Nova.cz

Mimořádně talentovaní muzikanti z kapely Artmosphere právě vyráží na turné, kde chtějí nejen pokřtít své zbrusu nové album Červenej nos, ale také oslavit výročí kapely. S Novou nyní můžete soutěžit o vstupenky ke koncertnímu turné skupiny Artmosphere.

Sympatičtí kluci z kapely Artmosphere si vás podmaní nejen svým muzikantským umem a chytlavými texty, ale i svým nespoutaným projevem, ze kterého láska k hudbě i životu přímo prýští. Své druhé album s názvem Červenej nos pokřtí v pražském klubu La Loca již 2.11. 2016 od 20:00. Kmotři křtu budou Ondřej Gregor Brzobohatý, který si dokonce s kapelou zahraje na klávesy 1 skladbu, Ondřej Soukup a David Solař.
 

“Inspirací byl pro nás život a jeho různorodost. Idea desky - album je přímočařejší, údernější a odvážnější hudebně, ale i v názorech a myšlenkách, které se odráží v textech našich písní doposud," říká frontman Martin Blažek.

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Kolikáté výročí oslaví kapela v rámci křtu nového alba Červenej nos v pražském klubu La Loca?
A) 3. výročí
B) 5. výročí

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť, termíny losování ke každému koncertu naleznete v Herním řádu níže. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Červenej nos“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chcete získat vstupenky.

Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování, která budou probíhat v závislosti na vybraném koncertu viz Herní řád níže.


Počet výherců se bude u jednotlivých koncertů lišit a bude následující:

Termín koncert        Město koncertu         Počet výherců
26.10.2016                Hradec Králové             osm (8)
02.11.2016                Praha                            patnáct (15)
04.11.2016                Nymburk                        pět (5)
26.11.2016                Praha                            osm (8)

 

Každý výherce získá voucher, který platí jako vstupenka pro dvě (2) osoby na daný koncert.

 

Více informací o kapele a koncertech naleznete zde: www.artmosphere.cz. Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

 

HERNÍ ŘÁD

internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncertní turné kapely Artmosphere

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncertní turné skupiny Artmosphere (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je kapela Artmosphere, zastoupena Martinem Blažkem, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v období od 21.10.2016 do 18.11.2016. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty na "Podzimní část Červenej nos TOUR 2016", které se budou konat v následujících termínech a místech:


26.10.2016   Hradec Králové
02.11.2016   Praha
04.11.2016   Nymburk
26.11.2016    Praha


4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 21.10.2016
na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Červenej nos“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7 a to vždy do 15:00 daného termínu losování.

5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování a počet losovaných výherců pro jednotlivé koncerty jsou následující:

 

Koncert                                          Losování          Počet výherců
26.10.2016 Hradec Králové      24.10.2016       osm (8)
02.11.2016 Praha                       26.10.2016       patnáct (15)
04.11.2016 Nymburk                  28.10.2016       pět (5)
26.11.2016 Praha                       18.11.2016        osm (8)
 

Každý výherce získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.

8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.

9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.

10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.

11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.

14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.


Novinky z NOVY