SOUTĚŽ o vstupenky na koncertní turné skupiny MANDRAGE

Aktualizováno 23.11.2016

Mandrage Tour 2016
Zdroj: Nova.cz

Nejvýpravnější turné populární kapely Mandrage k aktuálnímu albu „Potmě jsou všechny kočky černý“ je tu! Neváhejte a staňte se součástí ohromující sci-fi show plné hudebního nářezu a vizuálních efektů. Pak se skupina na více než rok od samostatných koncertů odmlčí a bude připravovat novou nahrávku. Turné začíná 7. října ve Vamberku, a až do prosince, kdy 10. 12. skončí v Šumperku, si ji bude moci užít celkem sedmnáct měst. S Novou můžete nyní soutěžit o vstupenky!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
 

Jak se jmenuje aktuální turné skupiny Mandrage?
 

A) Všechny kočky tour part II
B) Samý kočky tour part II

 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť, termíny losování ke každému koncertu naleznete v Herním řádu níže. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Mandrage Tour 2016“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chcete získat vstupenky. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeni do losování, která budou probíhat v závislosti na vybraném koncertu viz Herní řád níže.
 

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na vybraný koncert.
Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!


HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na koncertní turné skupiny Mandrage
__________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na koncertní turné skupiny Mandrage (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost BrainZone s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 5.10.2016 do 2.12.2016. Soutěžit se bude o vstupenky na koncertní turné skupiny Mandrage, které se budou konat v následujících termínech a místech:

14.10. Jindřichův Hradec
15.10. Herálec
21.10. Stříbro
22.10. Kadaň
27.10. Kladno
28.10. Písek
04.11. Česká Lípa
05.11. Hořovice
16.11. Mladá Boleslav
26.11. Velké Meziříčí
27.11. Klatovy
02.12. Hranice
03.12. Opava
09.12. Boskovice
10.12. Šumperk

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 5.10.2016
na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Mandrage Tour 2016“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7 a to vždy do 15:00 daného termínu losování.
5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:


koncert                                            losovaní
14.10. Jindřichův Hradec           10.10.
15.10. Herálec                             10.10.
21.10. Stříbro                               14.10.
22.10. Kadaň                               14.10.
27.10. Kladno                               21.10.
28.10. Písek                                  21.10.
04.11. Česká Lípa                        28.10.
05.11. Hořovice                             28.10.
16.11. Mladá Boleslav                 09.11.
26.11. Velké Meziříčí                    18.11.
27.11. Klatovy                               18.11.
02.12. Hranice                              25.11.
03.12. Opava                                25.11.
09.12. Boskovice                         02.12.
10.12. Šumperk                           02.12.

Vylosováno bude vždy pět (5) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.
8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.
11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.
 


Novinky z NOVY