SOUTĚŽ O KOLO s 2016 cyklistickým seriálem závodů Bike Cup

Aktualizováno 09.06.2016

Bike Cup cover
Zdroj: Nova.cz

Seriál cyklistických závodů Bike Cup je koncipován pro všechny věkové i výkonnostní kategorie a nabídne tak skvělý sportovní zážitek včetně doprovodného programu pro vrcholové sportovce, hobby cyklisty a zároveň i pro celé rodiny.

Seriál závodů povede zajímavými lokacemi v blízkosti historických měst. Startuje již tuto sobotu, 30. dubna 2016, v krajině Stolových hor na Broumovsku. O týden později, 7. května, navštívíme obec Tálín, v okresu Písek. V červnu se potkáme na Lipně, v červenci v Harrachově a v září na závodě Nova Cup v Mikulově.

Pro náročnější závodníky jsme připravili závod, který povede přes historické centrum Hradce Králové s názvem Gočárovy schody. Bližší informace o trasách a doprovodným programu najdete zde: www.bikecup.cz.

Se seriálem BIKE CUP nyní můžete soutěžit o hodnotné horské kolo!

Stačí odpovědět na následující soutěžní otázku:

Kolik kilometrů měří nejdelší trasa seriálu Mercedes-Benz Bike Cup?

A: 138 km
B: 72 km

Veškeré informace o soutěži naleznete v herním řádu níže.

TV Nova Vám přeje hodně štěstí!

 

HERNÍ ŘÁD
soutěže pořadu Snídaně s NOVOU o kolo značky Scott


1) Vyhlašovatelem soutěže o kolo značky Scott (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost TV PROXIMA s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3) Dne 29.04.2016 bude v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na TV NOVA vyhlášena soutěžní otázka se dvěma možnostmi odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správnou odpověď a zaslat ji e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do půlnoci dne 05.05.2016. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Kolo“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být zveřejněna v televizním vysílání a na internetu a dále s tím, že kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely zaslání ceny.
4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá cenu – kolo značky Scott v hodnotě 30.000,- Kč.
6) Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na TV NOVA dne 06.05.2016. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7) Cena bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu (bydliště). Soutěžící jsou srozuměni s tím, že cena bude zaslána pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.
8) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9) Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z ceny, kterou je možné v Soutěži získat, je předmětem daně z příjmu dle platného zákona o daních z příjmů, s tím, že tuto daň odvede za výherce v souladu s platnými právními předpisy spolupořadatel Soutěže, který cenu pro výherce Soutěže poskytuje.
10) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11) CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12) CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže.
13) Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude zveřejněn na internetových stránkách http://www.nova.cz.
 


 


Novinky z NOVY