SOUTĚŽ o lístky na turné NEBE, EWA FARNA a SUPPORT LESBIENS: ON STAGE 2016!

Aktualizováno 07.05.2016

On stage 2016: Nebe, Ewa Farna a Support Lesbiens
Zdroj: Oficiální zdroj

Ewa Farna, Support Lesbiens a Nebe jsou od března na společném koncertním turné „ON STAGE“. A my pro vás máme lístky. Zkuste štěstí v naší soutěži!

Nikdy jsem neabsolvovala tour s jinými kapelami, jako vždy jsme i loňské akustické turné odjeli samostatně. Pro mě je to tedy vítaná změna. Těším se na publikum, těším se na srandu v zákulisí s kapelama a na nevšední zážitek,“ říká Ewa Farna.

Zatímco Ewa v loňském roce strávila většinu času na koncertních pódiích, Support Lesbiens se věnovali především vzniku nového alba, při kterém se velmi úspěšně popasovali s nejednou výzvou. Poprvé ve své historii se vedle tradiční angličtiny pustili také do českých textů a natočili rovnou dvojalbum, jehož druhý disk je sestaven z šesti skladeb v jejich mateřském jazyce.

Díky televizi Nova nyní můžete soutěžit o lístky na vybrané koncerty. Stačí odpovědět na následující otázku:

Kolik bronzových Českých Slavíku získala Ewa Farna?

a) 10
b) 7

Koncerty proběhnou v následujících termínech a místech:
15. 04. 2016 -  Havlíčkův Brod
16. 04. 2016 - Karlovy Vary
22. 04. 2015 -  Most
23. 04. 2016 - Velké meziříčí
27. 04. 2016 - Ostrava
30. 04. 2016 - Horní Valy
01. 05. 2016 - Pardubice

Odpovědi zasílejte do termínu losování, který je daný pro vámi vybraný koncert, na email: soutez@nova.cz. Termíny losování ke každému koncertu naleznete níže v herním řádu.

Jako předmět zprávy uveďte „Nova ON STAGE“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chcete získat vstupenky. Do textu zprávy napište správnou odpověď na soutěžní otázku a své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email.

Pouze emaily obsahující tyto náležitosti budou zařazeny do slosování. Účastí v soutěži souhlasíte s podmínkami herního řádu, jehož znění najdete níže.

Na každý koncert budou ze správných odpovědí vylosováni dva (2) výherci, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na vybraný koncert turné NEBE, EWA FARNA a SUPPORT LESBIENS: ON STAGE 2016.

Více informací o turné:
www.facebook.com/ewafarna
www.facebook.com/OficialniSupporti
www.facebook.com/skupinanebe

TV Nova vám přeje skvělou zábavu!

 

 


HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky na turné NEBE, EWA FARNA a SUPPORT LESBIENS: ON STAGE 2016

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na turné NEBE, EWA FARNA a SUPPORT LESBIENS: ON STAGE 2016 (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost VIS-A-VIS PRODUCTION s.r.o., se sídlem Praha 8, Šimůnkova 1609/21, IČO: 28434820, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Soutěž bude probíhat v období od 07. 04. 2016 do 25. 04. 2016. Soutěžit se bude o vstupenky na koncerty turné NEBE, EWA FARNA a SUPPORT LESBIENS: ON STAGE 2016, které se budou konat v následujících termínech a místech:

15. 04. 2016 Havlíčkův Brod
16. 04. 2016 Karlovy Vary
22. 04. 2015 Most
23. 04. 2016 Velké meziříčí
27. 04. 2016 Ostrava
30. 04. 2016 Horní Valy
01. 05. 2016 Pardubice

4. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 07.04.2016
na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Nova ON STAGE“ a současně termín a místo konání jednoho vybraného koncertu, na který chce soutěžící získat vstupenky. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Lhůta pro zaslání soutěžního e-mailu je daná termínem losování vstupenek pro daný koncert uvedeným níže v odst. 7.
5. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.
6. Soutěžící může soutěžit o vstupenky na více koncertů, pro každý termín však může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
7. Losování výherců bude probíhat pro každý koncert zvlášť a budou do něj zařazeny všechny správné odpovědi soutěžících, kteří v předmětu soutěžního e-mailu uvedli, že chtějí získat vstupenky právě na tento koncert. Termíny losování jsou následující:

Koncert Losování
15. 04. 2016 Havlíčkův Brod 11. 04. 2016
16. 04. 2016 Karlovy Vary 11. 04. 2016
22. 04. 2015 Most 18. 04. 2016
23. 04. 2016 Velké meziříčí 18. 04. 2016
27. 04. 2016 Ostrava 20. 04. 2016
30. 04. 2016 Horní Valy 25. 04. 2016
01. 05. 2016 Pardubice 25. 04. 2016

Vylosováni budou vždy dva (2) výherci, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky na daný koncert. Každý soutěžící může vyhrát v celé Soutěži pouze jednou. Pokud by byl vylosován opakovaně stejný soutěžící, vstupenky na další koncert již nezíská a místo něj bude vylosován jiný výherce.
8. Jména výherců budou postupně zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna po skončení celé Soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.
10. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. CET 21 v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertů.
11. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
13. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 07.04.2016

 


Novinky z NOVY