Chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky

Aktualizováno 02.10.2015

Dobrý Anděl 2015 - 7
Zdroj: Oficiální zdroj

V České republice žije podle odhadu nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL více než 2 500 rodin s nezaopatřenými dětmi, které se vlivem vážné dlouhodobé nemoci dostaly do finanční tísně. Dobří andělé pomáhají více než 1600 z nich. Několik set dalších rodin pomoc potřebuje, ale nedostává se jim. Vážná nemoc přitom může potkat kohokoliv. A dokonce i rodina, která byla původně zdánlivě dobře zaopatřená, se po několika měsíčním boji s těžkým onemocněním ať už dítěte nebo živitele rodiny může snadno dostat do finanční tísně.

U dětských pacientů a příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA výrazně převažují chlapci nad dívkami, což odpovídá skutečnosti, že chlapci trpí v dětském věku častěji závažným onemocněním než dívky. „Tak je to i v případě zhoubných nádorů, které jsou častěji diagnostikovány u chlapců,“ říká pan prof. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Naopak u dospělých příjemců pomoci DOBRÉHO ANDĚLA převládají v 71 % ženy.

Zdroj: Oficiální zdroj

Tato skutečnost je způsobena dvěma vlivy. Ten první je čistě lékařský – u žen v mladším věku je výrazně častěji diagnostikováno onkologické onemocnění – zejména rakovina prsu. Druhý vliv je sociálně demografický - pokud onkologické onemocnění postihne matku samoživitelku, dostává se tato v naprosté většině případů velmi rychle do finanční tísně. Zhruba třetina rodin, kterým Dobří andělé pomáhají, jsou rodiny s maminkou samoživitelkou.

Zdroj: Oficiální zdroj

O pomoc Dobrých andělů musela zažádat také paní Michaela z Prahy, která vychovává dvě děti - Patrika (*2008) a Giulii (*2006). Před třemi lety jejímu čtyřletému synovi lékaři diagnostikovali leukémii, ihned musel podstoupit sérii chemoterapií. Jako průvodkyně pracující na živnostenský list musela svou práci ze dne na den ukončit a věnovat se malému pacientovi. Protože Patrikova léčba vyžadovala častý pobyt v nemocnici, musela zajistit péči o svou dceru.

Zdroj: Oficiální zdroj

Částečně pomáhal její manžel, s kterým se právě rozváděla, babička, ale i placené hlídání. Paní Michaela se se svou dcerkou Giulii musela na čas rozdělit. V akutní fázi, která trvala tři čtvrtě roku, se téměř neviděli, aby její dcera neohrozila Patrika nákazou běžné virózy. Také domácí prostředí vyžadovalo úpravy, odstranit museli veškeré „lapače prachu“ jako jsou koberce, záclony, květiny, důležitý byl neustálý úklid a sterilizace povrchů. Kvůli oslabené imunitě nemohl Patrik také například cestovat městskou hromadnou dopravou.

Zdroj: Oficiální zdroj

Protože paní Michaela byla právě v rozvodovém řízení, jejím jediným příjmem se stala podpora v nezaměstnanosti. Od začátku léčby rodině pomáhají pravidelnými příspěvky Dobří andělé, kterým paní Michaela vzkazuje: „Je úžasné, že jsou lidé ochotni pomoci druhým. Léčba leukémie trvá dva roky a za tu dobu se člověk bez finanční pomoci dostane ekonomicky na úplné dno.“ Objevily se různé náklady spojené s léčbou - častá doprava do nemocnice (někdy i 2x denně), nízkobakteriální strava, doplatky na léky, vitamíny a zajištění péče o dalšího sourozence.

Zdroj: Oficiální zdroj

V červnu 2014 byla Patrikova léčba ukončena, stále však musí být opatrný, neboť má oslabenou imunitu. Dobří andělé pomáhají rodinám až dva roky po ukončení léčby, aby se rodina mohla pomalu vrátit do „normálního“ života. „Po ukončení léčby jsem mohla začít částečně pracovat. A proto jsem se rozhodla, že pomoc Dobrých andělů přestaneme v únoru 2015 pobírat. Jakmile se nám bude dařit ještě lépe, i já se stanu Dobrým andělem,“ říká paní Michaela.

Dobrým andělem se můžete stát i vy na www.dobryandel.cz.


Novinky z NOVY