HERNÍ ŘÁD internetové soutěže CINEMA.cz o vstupenky na Ladies night konané ve vybraných kinech sítě Cinema City

Aktualizováno 29.09.2015


1. Vyhlašovatelem soutěže o patnáct (15) vstupenek pro dvě (2) osoby na Ladies night, která se koná ve vybraných kinech Cinema City, a to 22.10.2013 (Ostrava, Praha - Nový Smíchov a Praha - Letňany) a 23.10.2013 (Plzeň a Brno – Olympia) (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Cinema City Czech s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 11.10.2013 na internetových stránkách http://cinema.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 20.10.2013, e-mailem na adresu soutez@cinema.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „LADIES NIGHT“a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a preferované město, ve kterém by se soutěžící chtěl projekce zúčastnit. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://cinema.nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno (15) výherců, z nichž každý získá vstupenky pro dvě (2) osoby na jednu z projekcí Ladies night v kině Cinema City, dle možností do soutěžícím preferovaného města.

6. Výherci budou kontaktováni emailem na emailovou adresu, která byla uvedená v soutěžním emailu, a budou jim sděleny informace o způsobu předání výhry.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://cinema.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu. CET 21 však v žádném případě nedopovídá za případné zrušení či přesunutí termínu konání projekce.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Andrea Bezdíčková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.

12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://cinema.nova.cz.
 


Používáním webů TV Nova berete na vědomí, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Podrobnosti o zpracování cookies najdete zde.