Cena Michala Velíška: Máte poslední 2 dny na přihlášení hrdinů!

Aktualizováno 05.06.2014

Cena Michala Velíška 2012

I v letošním roce byl datem 13. září zahájen další ročník Ceny Michala Velíška, která je součástí projektu „Hrdinové mezi námi“ bojující za slušnost a proti lidské lhostejnosti.

Máte ve svém okolí někoho, kdo si podle vás toto ocenění zaslouží? Od 13. září, které je připomínkou hrdinského činu a úmrtí střihače TV NOVA Michala Velíška, je možné nominovat jednotlivé příběhy elektronicky na stránkách Nadace ADRA, a to nejpozději do 11. října 2012. Z těchto nominovaných příběhů vybere nominační výbor složený z osobností, které nad projektem převzaly záštitu, zástupců Nadace ADRA a TV Nova tři příběhy.

TV Nova odvysílá během měsíce listopadu v rámci tří pořadů Střepiny rekonstrukce vybraných příběhů. Po odvysílání třetí reportáže bude zahájeno veřejné hlasování. Veřejnost bude moct hlasovat po dobu jednoho týdne na internetových stránkách Nadace ADRA a partnerů projektu. Vítězný příběh bude vyhlášen 6. prosince a na slavnostním vyhlášení na pražském magistrátu mu bude předáno ocenění.

Smyslem tohoto projektu je přispět dlouhodobou kampaní zaměřenou na širokou veřejnost, zvláště na školy, státní správu, místní samosprávu a různá média ke znovunalezení občanské statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých jde o ochranu či záchranu lidského života

Patronkou projektu je Iva Velíšková a organizátorem nadace ANDRA. Záštitu nad projektem drží primátor hlavního města Prahy. Spoluvyhlašovatelem je televize NOVA. Její internetové portály nova.cztn.cz jsou generálními mediálními partnery.
 


Novinky z NOVY