TV Nova zakládajícím členem nového Sdružení pro měření sledovanosti

Aktualizováno 07.08.2016

Logo TV Nova

TV Nova se stala zakládajícím členem Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS), které vzniká jako platforma pro měření sledovanosti otevřená všem hráčům na trhu televizní reklamy, včetně televizních médií, mediálních agentur a zadavatelů televizní reklamy.

TV Nova se rozhodla podpořit vznik SPMS v důsledku dlouhodobě přetrvávajících a neřešených sporů na platformě ATO, které se týkají průběhu výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů (PEM) pro období 2013-17 a jeho výsledku, které jsou k dnešnímu datu předmětem prošetřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

TV Nova již dříve veřejně deklarovala, že jako součást skupiny CME, jejíž mateřská společnost je veřejně obchodovatelná, nemůže souhlasit s výsledkem tendru ATO, kdy v jeho průběhu došlo za okolností, které TV Nova z právního hlediska zpochybňuje, k postupné eliminaci všech účastníků tendru až na jednoho, kterého ATO později i přes výslovný nesouhlas TV Nova vyhlásila jako vítěze tendru. Kompromisní návrh TV Nova na vyhlášení nového výběrového řízení byl přitom zbylými členy ATO zamítnut.

„Je mi velice líto, že se na půdě ATO nepodařilo najít kompromis ve věci projektu elektronického měření pro léta 2013-17. My jsme přišli s návrhem na konání nového tendru, který by již začátkem roku 2012 přinesl legitimní výsledky. Tento návrh však byl ostatními členy ATO zamítnut,“ řekl generální ředitel TV Nova Jan Andruško. „Bohužel i další vývoj v ATO nám ukázal, že ATO není připraveno hledat konstruktivní řešení vzniklé patové situace. Rozhodli jsme se tedy podpořit vznik nového projektu měření televizní sledovanosti v České republice, který klade zásadní důraz na princip transparentnosti, otevřenosti a kredibility,“ dodal Jan Andruško.

SPMS dnes vyhlásilo výběrové řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů, jak bylo dohodnuto na jeho ustavující valné hromadě. Výběrové řízení proběhne za podmínek a v souladu s uznávanými mezinárodními standardy.


Novinky z NOVY