Charitativní kampaň TV Nova přinesla za šest týdnů téměř pět a půl tisíce dárců!

Aktualizováno 14.06.2014


Charitativní spotová kampaň s názvem „Zapište se někomu do života!“ na podporu Českého národního registru dárců dřeně přinesla skvělé výsledky!

Za šest týdnů jejího vysílání na TV Nova vstoupilo do registru dárců 5 486 lidí. Děkujeme!


Karel Voříšek při natáčení spotů:


Od 30. října do 15. prosince 2011, kdy se kampaň na obrazovce televize Nova vysílala, se do ČNRDD zapsalo 5 486 lidí, a přestože efekt kampaně bude doznívat i v příštích měsících, čísla zapsaných zájemců překročila hranici tří let. Obvykle se v průběhu jednoho roku zapíše kolem 1 500 lidí.


Petr Rychlý při natáčení spotů:


„Už před spuštěním kampaně jsme si přáli výsledek z roku 2002 zopakovat, nebo dokonce překonat a to se nám také podařilo. Počet zájemců o vstup do registru nás utvrdil v tom, že naši diváci nejsou k problémům druhých lidí lhostejní, a když je potřeba, dokážou se semknout a podpořit dobrou věc. Velmi si toho vážím a všem, kdo se do projektu zapojili, bych rád poděkoval. Ukázalo se, že dělat podobné projekty má smysl, proto bychom chtěli tímto směrem jít i v budoucnu,“ řekl k výsledkům kampaně generální ředitel televize Nova Jan Andruško.


Iveta Kořínková při natáčení spotů:


Výsledek kampaně potěšil především pracovníky ČNRDD a dárcovských center: „Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří už do registru dárců dřeně vstoupili nebo se na vstup ještě připravují. Velký dík patří také televizi Nova, která pro ČNRDD bezplatně kampaň připravila, natočila a odvysílala. Velice si této podpory vážíme,“ sdělil MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.


MUDr. Vladimír Koza při natáčení spotů:Zapište se někomu do života i Vy!
 Více informací naleznete na 
www.kostnidren.cz


Miroslav Vaňura při natáčení spotů:


Gabriela Gunčíková při natáčení spotů:


Petr Vágner při natáčení spotů:


Novinky z NOVY