Městský soud zrušil pokutu udělenou TV Nova za reportáž Nakapschováno

Aktualizováno 27.03.2014

Tisková zpráva

Městský soud v Praze vyhověl žalobě CET 21, s r. o. proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a zrušil rozhodnutí tohoto správního úřadu o uložení pokuty za reportáž Nakapschováno z pořadu Na vlastní oči.


28. února 2006 uvedla TV Nova v pořadu Na vlastní oči reportáž Jany Škopkové nazvanou Nakapschováno, v níž se reportérka zabývala některými podivnými skutečnostmi kolem výběrového řízení na elektronické mýtné. Vítězná firma Kapsch podala stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která udělila CET 21, s r. o. pokutu 400 tisíc Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb - povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace.
CET 21, s r. o. proto podala proti RRTV žalobu Městskému soudu v Praze. Ten v pátek 11. května 2007 žalobě CET 21 ve všech jejích bodech vyhověl, zrušil rozhodnutí RRTV o uložení pokuty a vrátil věc zpět k dalšímu rozhodování.
Nova.cz, TV Nova

Novinky z NOVY