Tudorovci: Jindřichovi umírá jeho jediný syn

Aktualizováno 23.09.2013

Tudorovci - 3
Zdroj: Sony

Král očekává, že Wolsey snadno zařídí jeho rozvod s Kateřinou Aragonskou, církevní hodnostáři však tomu nejsou příliš nakloněni. Nechtějí sami rozhodnout a nutí Wolseyho, aby sňatek anuloval sám papež.

Bohužel císař Karel právě dobyl Řím a Svatého otce uvěznil. To je velká komplikace, neboť císař je nejen Kateřinin příbuzný, ale především její velký spojenec. Navíc se Jindřich dozvídá několik dalších špatných zpráv. Jeho sestra Markéta se vrací z Portugalska a cestou se provdala za svého milence, vévodu ze Suffolku. Anna Boleynová tlačí Jindřicha do manželství a jemu umírá jediný synek, kterého měl s jednou ze svých milenek.


Novinky z NOVY