INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY CASTINGU

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech), jakožto správce vašich osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

Tuto Informaci vám poskytujeme na začátku naší vzájemné interakce a je rovněž dostupná na: //tv.nova.cz/gdpr-app či případně //nova.cz/gdpr-app.

Poslední aktualizace: 10. února 2022

Tuto Informaci můžeme příležitostně aktualizovat, v takovém případě vás informujeme o jakýchkoli změnách tím, že zveřejníme nové znění Informace na webových stránkách //tv.nova.cz/gdpr-app či případně //nova.cz/gdpr-app a též na dalších našich webových stránkách, prostřednictvím kterých se registrujete jako uchazeč pro náš konkrétní pořad. Pokud jste nám poskytli kontaktní údaje a dovolili nám vás kontaktovat, upozorníme vás na podstatné změny této Informace. Pravidelně kontrolujte, zda se tato Informace nezměnila.