INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EXTERNÍCH DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI

(dále jen „Informace“)

TV Nova s.r.o., IČO: 45800456, se sídlem na adrese Kříženeckého náměstí 1078/5a, Praha 5 - Hlubočepy (dále jen „Společnost“ nebo „my“ ve všech tvarech) jakožto správce osobních údajů, vám touto Informací dává na vědomí, jak a proč zpracováváme v souvislosti s vaší spoluprací s námi vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“), jak to požadují příslušné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy GDPR).

Abychom měli vždy aktuální Osobní údaje, informujte nás o jakékoli změně vašich Osobních údajů.

***
Poslední aktualizace: 18. srpna 2021.
Tato Informace může být změněna či doplněna podle potřeby nebo vyžaduje-li to zákon. O podstatných změnách této Informace vás budeme informovat.