Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Celé epizody zdarma, exkluzivní videa ze zákulisí, online chaty nebo soutěže. To a ještě víc z vaší oblíbené televize.

Zpřístupňování pořadů pro sluchově znevýhodněné diváky

Testovací projekt – skryté titulky

 • Vláda ČR navrhuje novelu Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání č. 231/2001 Sb., která mění stávající podmínky zpřístupňování pořadů sluchově znevýhodněným divákům. Novela zákona v tuto chvíli prochází schvalovacím procesem. V souvislosti s plánovanými změnami jsme se proto rozhodli pro testovací projekt, jehož cílem je zhodnotit dopady této novely.

 • Prosíme, vnímejte tento projekt jako otevření diskuse nad tím, které pořady a na kterých stanicích by měly být vám, jako sluchově znevýhodněným divákům, zpřístupňovány. Přivítáme a oceníme jakékoliv vaše komentáře, připomínky a postřehy, které posílejte na skrytetitulky@nova.cz nebo vyplňte formulář na těchto webových stránkách. Děkujeme za pochopení a vaši spolupráci.

Proč měnit skryté titulky?

 • Jako skupina Nova dlouhodobě zpřístupňujeme sluchově znevýhodněným divákům nejoblíbenější a nejsledovanější pořady. Dodržujeme, co nám ukládá zákon, a v první řadě se vám snažíme zpřístupnit premiéry a pořady naší vlastní tvorby. V tuto chvíli zákon nevymezuje kvóty pro jednotlivé kanály, proto se zaměřujeme zejména na hlavní stanici TV Nova, která nabízí nejatraktivnější obsah. Na TV Nova je dnes zpřístupňována téměř polovina obsahu.

 • Navrhovaná vládní novela Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání požaduje zpřístupňování 15 % pořadů s titulky na každém jednotlivém terestricky vysílaném kanálu (Nova, Nova Cinema, FANDA, SMÍCHOV, TELKA) bez ohledu na jeho sledovanost. V důsledku této nové legislativy budou oblíbené a často premiérové pořady zpřístupňované na hlavní stanici Nova nahrazeny pořady napříč našimi kanály, ovšem výrazně méně divácky atraktivními.

Příklad z praxe

 • Pokud bude navrhovaná novela Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání přijata, povede to ke snížení počtu pořadů zpřístupňovaných sluchově znevýhodněným divákům na našem hlavním kanálu TV Nova. Na místo toho bude zpřístupněno více pořadů na ostatních tematických kanálech (Nova Cinema, FANDA, SMÍCHOV a TELKA). Na všech stanicích bude dodrženo zákonem daných 15 %. Jak to bude vypadat, vidíte v testovacím projektu, který jsme spustili v 1. polovině prosince.

 • Vy, jako sluchově znevýhodnění diváci, tedy v důsledku aplikace nové legislativy přijdete například o zpřístupnění prémiových dílů seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (průměrná sledovanost 1,5 mil. diváků) a namísto toho získáte reprízu pořadu Kutil Tim III (průměrná sledovanost 39 000 diváků) na kanálu SMÍCHOV.

 • Rádi bychom ještě před přijetím novely Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání znali váš názor a ověřili, která varianta vám vyhovuje nejvíce.

 • A) Zpřístupnění většiny pořadů na hlavní stanici TV Nova, jako tomu bylo doposud.

  B) Pouze 15 % pořadů na každé stanici skupiny Nova, jak navrhuje novela zákona a jak to nyní testujeme, tj. výrazné omezení u stanice TV Nova.

 • Ještě jednou vás touto cestou vybízíme, abyste nám neváhali poslat své komentáře a připomínky. Využít k tomu můžete e-mail: skrytetitulky@nova.cz.