Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

Legendární závoďák Blesk McQueen zničehonic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá a talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazi...

Sdílejte s přáteli:
Přidejte komentář »

SOUTĚŽ: Vyhrajte lístky na nový film Auta 3 a sadu unikátních filmových předmětů k tomu!

AUTA 3 - 3
AUTA 3 - 3
aktualizováno 13.06.2017, 15:22 | 09.06.2017, 15:35 | Nova.cz

Legendární závoďák Blesk McQueen zničehonic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá a talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa! Premiéra filmu Auta 3 již 15. června 2017.

Chcete vyhrát unikátní předměty s tematikou nového filmu Auta 3? Je to velmi jednoduché! Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak se jmenuje městečko ležící na silnici 66, kde se hlavní hrdinové poprvé setkali ve filmu Auta 1?


A) Výfukov
B) Kardanová Lhota
 

Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu soutez@nova.cz. Do předmětu zprávy uveďte heslo „Auta 3 na Nově“. Do textu zprávy pak kromě odpovědi na soutěžní otázku uveďte i svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Pouze emaily obsahující všechny tyto náležitosti budou zařazeny do losování. Soutěž bude probíhat od 09.6. 2017 do 15.6. 2017. Podrobná pravidla soutěže naleznete v Herním řádu níže.

Auta 3
(Foto: Nova.cz)

Vylosováno bude deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – jeden (1) hrneček, jeden (1) stolní kalendář na rok 2017 a jeden (1) hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“.


TV Nova Vám přeje mnoho štěstí v soutěži!

ČTĚTE TAKÉ:
Legendární animák AUTA: Bleskovi propůjčil hlas velmi slavný ČESKÝ ZPĚVÁK! Poznali jste ho?

Auta 3 plakát
(Foto: Nova.cz)

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu nova.cz o vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – hrneček, stolní kalendář na rok 2017 a hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“
__________________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky do kina na film Auta 3 a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – hrneček, stolní kalendář na rok 2017 a hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“ (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost FALCON, a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ: 60197251, která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.


2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Soutěž bude probíhat v období od 09.06.2017 do 15.06.2017. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 09.06.2017 na internetových stránkách http://nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do 15.06.2017 do 15:00 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Auta 3 na Nově“. V textu zprávy je pak kromě odpovědi na soutěžní otázku třeba uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.


4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.


5. Soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.


6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno deset (10) výherců, z nichž každý získá dvě (2) vstupenky do kina na film Auta 3, a unikátní dárky z kolekce Auta 3 – jeden (1) hrneček, jeden (1) stolní kalendář na rok 2017 a jeden (1) hravý časopis „vybarvuj, čti si a nalepuj“.


7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou po skončení Soutěže zveřejněna na internetových stránkách http://nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.


8. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím údajů uvedených v soutěžním e-mailu a budou jim sděleny informace ohledně způsobu předání ceny.


9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherce nemůže požadovat místo ceny vyplacení hotovosti. TV Nova v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání koncertu.


10. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.


11. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.


12. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova anebo spolupořadateli Soutěže.


13. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://nova.cz.

V Praze dne 09.06. 2017
 Sdílejte s přáteli:
Přidejte komentář