Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1) Vyhlašovatelem soutěže o zájezd do Thajska (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je ...

HERNÍ ŘÁD soutěže Snídaně s NOVOU o zájezd do Thajska

1) Vyhlašovatelem soutěže o zájezd do Thajska (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je společnost media communication s.r.o.

2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.
3) Dne 14.8.2017 bude v pořadu Snídaně s NOVOU vysílaném na programu NOVA vyhlášena soutěžní otázka se dvěma možnostmi odpovědi. Úkolem soutěžících bude vybrat správnou odpověď a zaslat ji e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do 08.00 hod. dne 18.8.2017. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Thajsko“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště může být zveřejněna v televizním vysílání a dále s tím, že kontaktní údaje výherce mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely předání ceny.
4) Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce a dva (2) náhradníci. Výherce Soutěže získá zájezd do Thajska na ostrov Phuket pro dvě (2) osoby, do 5*hotelu, na 8 dní (7 nocí) ve dvoulůžkovém pokojí se snídaní.
6) Vylosovaný výherce bude kontaktován spolupořadatelem Soutěže telefonicky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v soutěžním e-mailu za účelem dohodnutí termínu a místa předání ceny. Výherce si musí cenu převzít osobně a při převzetí ceny se musí prokázat platným identifikačním průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými v soutěžním e-mailu. Výherce může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí ceny, který stanoví bližší podmínky realizace zájezdu. U výherců mladších 18-ti let musí být formulář o převzetí ceny (spolu)podepsán jejich zákonným zástupcem. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím uvedených údajů nejpozději do 25.8.2017 a/nebo si výherce cenu v dohodnutém termínu osobně nepřevezme, ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník.
7) Cena je nepřenosná, tzn., že výherce se musí zájezdu do Thajska zúčastnit osobně spolu s další max. jednou (1) osobou dle vlastního výběru, a zájezd musí být vyčerpán najednou v plném rozsahu. Alespoň jeden z účastníků zájezdu musí být starší 18-ti let. Zájezd je možné čerpat v období od 1.10.2017 do 30.9.2018, vyjma termínů 1.12.2017 – 30.3.2018. Termín zájezdu bude stanoven s přihlédnutím k obsazenosti spojů do příslušné destinace a hotelu. Pokud nebude zájezd vyčerpán dle stanovených podmínek, propadá bez náhrady.
8) Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že výherce Soutěže může být v souvislosti s výhrou v Soutěži a účastí na zájezdu fotografován, natáčen či jinak nahráván, a pořízené materiály mohou být užity dle uvážení TV Nova, zejména tak, že budou zveřejněny v televizním vysílání a na internetu.
9) Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, cenu není možné směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
10) Výsledky Soutěže a jméno výherce budou zveřejněny v pořadu Snídaně s NOVOU. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
11) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
12) Pokud TV Nova kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit.
13) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
14) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.