Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1. Vyhlašovatelem soutěže o voucher v hodnotě 5.000 Kč na plovoucí dlažbu či kamenný koberec (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže...

HERNÍ ŘÁD soutěže pořadu Rady ptáka Loskutáka o voucher v hodnotě 5.000 Kč na plovoucí dlažbu či kamenný koberec

1. Vyhlašovatelem soutěže o voucher v hodnotě 5.000 Kč na plovoucí dlažbu či kamenný koberec (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost PIEDRA UNO a.s., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.


3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena v pořadu Rady ptáka Loskutáka vysílaném na televizním programu NOVA dne 15.4.2017 (dále jen „Pořad“) a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez.loskutak@nova.cz nejpozději do půlnoci dne 19.4.2017. V textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://loskutak.nova.cz, případně i v Pořadu, a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely předání ceny.

5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá voucher v hodnotě 5.000 Kč na plovoucí dlažbu či kamenný koberec od výrobce PIEDRA.

7. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherce budou zveřejněny na stránkách http://loskutak.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Cena bude výherci zaslána na adresu bydliště, kterou uved ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výhercem jiný způsob předání ceny. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady.

9. Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

10. Pro vyloučení pochybností TV Nova výslovně stanoví, že Soutěž se týká jen premiérového vysílání pořadu Rady ptáka Loskutáka na televizním programu NOVA dne 15.4.2017.

11. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Šárka Kubačková, vedoucí oddělení PP. Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu sarka.kubackova@nova.cz. do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže na stránkách http://loskutak.nova.cz. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlasse zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

12. TV Nova si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

13. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit, nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.

14. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://loskutak.nova.cz.