Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »

1. Vyhlašovatelem letní soutěže portálu Nova.cz (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

HERNÍ ŘÁD letní soutěže portálu Nova.cz

1. Vyhlašovatelem letní soutěže portálu Nova.cz (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“).

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3. Soutěž bude probíhat v devíti (9) soutěžních týdnech v období od 30. 6. 2014 do 31. 8. 2014 Na začátku každého soutěžního týdne budou na stránkách http://www.nova.cz vyhlášeny tři (3) soutěžní otázky spolu s možnostmi odpovědí. Úkolem soutěžících bude zaslat odpovědi na soutěžní otázky e-mailem na adresu soutez@nova.cz nejpozději do půlnoci posledního dne příslušného soutěžního týdne. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Velká seriálová soutěž“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.

4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://www.nova.cz.

5. V každém soutěžním týdnu může soutěžící do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

6. Po skončení každého soutěžního týdne budou ze všech soutěžících, kteří správně zodpověděli všechny tři (3) soutěžní otázky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje byl na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, vylosováni tři (3) výherci, kteří získají dárkový seriálový balíček TV NOVA.

7. Správné odpovědi na soutěžní otázky a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

8. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady ve prospěch CET 21.

9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Veronika Valčuhová, šéfredaktor. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21.

12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na stránkách http://www.nova.cz.