Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Na hlavní stránku Přejít do archivu Přejít na televizní program Přejít na tn.cz Přejít na stránky Nova Cinema
Přihlášení »  |  Registrace »
reklama

1) Vyhlašovatelem narozeninové soutěže NOVA CINEMA 2012 (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Warner Bros...

HERNÍ ŘÁD internetové narozeninové soutěže Nova Cinema

1) Vyhlašovatelem narozeninové soutěže NOVA CINEMA 2012 (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Warner Bros. Entertainment s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.

2) Soutěže se mohou za podmínek stanovených v tomto herním řádu zúčastnit pouze fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Cenu v Soutěži nemohou získat osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže a osob blízké těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

3) Soutěž bude probíhat v období od 26.11. do 29.11.2012. Úkolem soutěžících bude v tomto období prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách http://www.novacinema.cz vybrat film, který by rádi viděli ve vysílání televizního kanálu NOVA CINEMA na Nový rok, tj. 1.1.2013. Na výběr bude z pěti titulů. Do formuláře musí soutěžící kromě vybraného filmu uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a rok narození. Vyplněný formulář je třeba odeslat nejpozději 29.11.2012 – systém se uzavře přesně o půlnoci.

4) Soutěžící jsou srozuměni s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání a na internetu, a že identifikační a kontaktní údaje výherce budou poskytnuty spolupořadateli Soutěže, který poskytuje cenu do Soutěže. Soutěžící jsou dále srozuměni s tím, že výherce může být souvislosti s výhrou v Soutěži a předáním ceny fotografován, natáčen či jinak nahráván, a může být vyzván k účasti na souvisejících propagačních akcích.

5) Každý soutěžící se může do Soutěže zapojit pouze jedenkrát za celou dobu Soutěže. Pokud by od jednoho soutěžícího došlo více formulářů, bude do Soutěže zařazen pouze formulář, který byl doručen na jako první v pořadí.

6) Film, který si vybralo nejvíce soutěžících, bude odvysílán na televizním kanálu NOVA CINEMA dne 1.1.2013 od 20 hodin. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů u více titulů, bude vítězný film určen losováním.

7) Soutěžící, kteří se řádně a včas zapojili do Soutěže a hlasovali pro některý z nabízených filmů, budou dne 30.11.2012 slosováni. Vylosován bude jeden výherce, který získá cenu v podobě zájezdu pro 2 osoby do Londýna na Královskou Premiéru filmu „Hobit: Neočekávaná cesta“, která se koná dne 12.12.2012. Cena zahrnuje zpáteční letenky Praha – Londýn, 1 noc v hotelu v Londýně se snídaní, transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště, vstup na premiéru a cestovní pojištění – vše pro 2 osoby. Alespoň jeden z účastníků musí být starší 18-ti let – u výherců mladších 18-ti let musí být druhým účastníkem rodič nebo zákonný zástupce. Účastníci zájezdu musí mít platné cestovní doklady, kreditní kartu nebo embosovanou debetní kartu, vhodné oblečení na premiéru a další dle požadavků organizátora zájezdu.

8) Vylosovaný výherce bude ihned po jeho vylosování kontaktován telefonicky na číslo, které uvedl ve formuláři. Pokud se nepodaří výherci dovolat, ztrácí na výhru nárok a bude osloven v pořadí další vylosovaný soutěžící. Tento postup se bude opakovat až do okamžiku, kdy se vylosovaného výherce podaří kontaktovat.

9) Cena je nepřenosná, tzn., že zájezdu se musí výherce zúčastnit osobně, spolu s jednou osobou doprovodu dle vlastního výběru. Pokud vylosovaný výherce nebude splňovat podmínky zájezdu nebo se z důvodů na jeho straně nebude moci zájezdu osobně zúčastnit, ztrácí na výhru nárok a bude osloven v pořadí další vylosovaný soutěžící. O těchto důvodech je výherce povinen CET 21 neprodleně informovat.

10) Výsledky Soutěže a jméno výherce bude vyhlášeno dle uvážení CET 21 na televizních kanálech a/nebo internetových portálech provozovaných CET 21.

11) Cenu musí výherce převzít osobně, a to dne 3.12.2012 v místě sídla CET 21 v rámci pořadu Snídaně s NOVOU. Při převzetí ceny se výherce musí prokázat platným identifikačním průkazem, ve kterém budou údaje souhlasit s údaji výherce uvedenými ve formuláři, a podepsat protokol o převzetí ceny.

Výherce mladší 18-ti let musí cenu převzít v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se výherce nedostaví ve stanoveném termínu k převzetí ceny, nebo nesplní podmínky pro převzetí ceny, pak ztrácí na výhru nárok a bude osloven v pořadí další vylosovaný soutěžící.

12) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Cena nemůže být směněna za hotovost a nevyplácí se za ni žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výherci namísto ceny uvedené v tomto herním řádu náhradní cenu obdobného typu.

13) Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z ceny, kterou mohou v Soutěži získat, je předmětem zdanění podle příslušných právních předpisů. O přesném způsobu vypořádání daňových povinností bude výherce informován při převzetí ceny.

14) Na regulérní průběh Soutěže dohlíží Radek Procházka, brand manager NOVA CINEMA. V případě jakékoli nejasnosti nebo jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.

15) CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla Soutěže stanovená tímto herním řádem.

16) CET 21 si vyhrazuje právo, pokud nastanou nepředvídané okolnosti, pravidla Soutěže a tento soutěžní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž ze závažných důvodů přerušit nebo ji zcela odvolat.

17) Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.novacinema.cz.